Johna Hansen: Rumlige Gestikuleringer

Rumlige Gestikuleringer

Johna Hansen

17.11.2017-26.11.2017

‘Rumlige Gestikuleringer’ er en installation bestående af vægge og møbellignende objekter. Objekterne har bevægelige evner som styres af en figur kaldet Kuroko, som er lånt fra de traditionelle japanske teatre som Kabuki og Bunraku. Kurokoen er en form for scenearbejder, klædt i sort og accepteret som værende usynlig. Den giver liv til det, på scenen, som den ønsker. Under udstillingsperiodens åbningstider indbyder rummet til et møde.

Johna Hansen (født 1982 i Linköping, Sverige) er en svensk arkitekt bosat i København. Med en master fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Hun arbejder i det grå felt mellem kunst og arkitektur. Et nøgleaspekt i hendes arbejde er arkitekturens sociale og rumlige mønstre med et metodisk udgangspunkt i sit eget krop og sind som basis for undersøgelserne.

Johna Hansen har deltaget i flere internationale gruppeudstillinger og kunstnerresidencies i de sidste to år – blandt andet Andrea Zittels Institute for Investigative Living og Frank Lloyd Wright Foundation.