Open call

Næste ansøgningsfrist:

     15.November 2021

Udstillingsperioden gælder for:

  1. Februar-1.November 2022

Eks-rummet opfordrer kunstnere og kunstnergrupper til at ansøge om at udstille egne værker. Desuden vil Eks-rummet gerne opmuntre kuratorer, samt kunstnere, til at kuratere udstillinger og afholde events i form af talks, forelæsninger, filmscreenings osv.
Eks-rummet ønsker at sammensætter et udstillingsprogram af høj kunstnerisk kvalitet og diversitet.

Praktisk:

Ansøgningen sendes som en samlet pdf og skal indeholde:

  • en motiveret ansøgning med beskrivelse af projektet, samt en evt. begrundelse for hvordan projektet forholder sig til rummet (max 3000 tegn)
  • fotodokumentation/skitse af værket eller fotodokumentation på ældre relevante værker. Maks 5 A4 sider
  • cv (maks 1 side per person) og kontaktoplysninger, herunder gerne henvisning til hjemmeside/instagram.
  • Ansøgningen kan sendes på dansk eller engelsk.

Udstillingsperioden løber over 3 uger og inkluderer installation og nedtagning.
Det forventes at du selv står til ansvar for, at holde åbent i Eks-rummet under din udstillingsperiode. Eks-rummets åbningstider er torsdag-søndag 14.00-17.00.
Hvis du/I ønsker at holde åbent i hele ugen, er I selvfølgelig meget velkommen til det.
Hvis du/I har et ønske om en bestemt udstillingsperiode, noter det venligst i mailen, og vi vil forsøge at imødekomme dit ønske.

I forbindelse med udstillingen skal der indbetales et depositum på 500 kr. Dette beløb betales ved underskrivning af udstillingskontrakten. Depositummet tilbagebetales kun efter endt udstilling og når rummet er tilbageleveret i samme stand som ved ankomst.
Desuden indbetales et beløb på 200 kr. sammen med depositummet, som går direkte til Eks-rummets vedligeholdelse i forbindelse med udstillingerne.

Eks-rummet kan ikke stå til ansvar for forsikring af værkerne. Dette opfordrer vi kunstneren til selv at tage ansvar for, hvis dette ønskes.

Eks-rummet tager ansvar for at kontakte pressen, samt promovering på Facebook og Eks-rummets hjemmeside. Som udstiller er du ansvarlig for at skrive din egen pressemeddelelse.

Send din ansøgning til eksrummet@gmail.com og mærk mailen “Open call”.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

ENGLISH

Next application date:

      15. November 2021.

The application is meant for the exhibition period:

  1. February – 1. November 2022.

Eks-rummet invites artists and artist groups to exhibit own works. Eks-rummet also encourage curators, and also artist, to arrange a series of exhibitions and/or other events, like talk, lectures, filmscreenings etc.

Eks-rummet wishes to put together a program of high artistic quality and diversity.

Practical:

Send the application as one pdf containing:  

  • a description of your project, and if you wish a motivated statement as to how the project relates to the exhibition room (maximum 3000 signs).
  • photo dokumentation of the work/sketch or photos of older relevant works. Maximum 5 A4 pages.
  • CV (maximum 1 page per person) and contact information of all applicants; if relevant also webpage/instagram.
  • The application can be sent in danish or english.

The exhibition is defined as a 3 week period – this includes hanging and dismantling of the work.

We expect that you will be present to keep Eks-rummet open during your exhibition period. The opening hour of Eks-rummet is thursday-sunday 14.00-17.00.

If you wish to keep Eks-rummet open for the whole week, you are of course welcome to do so.

Please make a note in your application ff you have a wish for a specific exhibition period, and we will try to accommodate it.

In case of an exhibition slot it is expected that you pay a 500 dkr. deposit in connection to the sign exhibition agreement. The deposit money will only be returned to you by end exhibition and when the exhibition space is left as it was received. Together with the deposit you will have to pay 200 kr. that goes directly to maintenance and equipments of the space. (Be aware that if you transfer from a foreign account, you will have to pay the transfer fee as well).  

Eks-rummet can not be held responsible for insurance of the work, why we recommend that you take care of this yourself if you feel the need to.

Eks-rummet will take care of contacting the press, including promoting the exhibition on Facebook and on Eks-rummets webpage.

Send you application to eksrummet@gmail.com and write in the subject field “Open Call”.

We look forward to receiving your mail!