Kristine Hymøller: Makeover

Makeover

Kristine Hymøller

24.05.2017-28.05.2017

På udstillingen MAKEOVER præsenterer Kristine Hymøller værker fra sin aktuelle praksis i krydsfeltet mellem æstetik og arkitektur. Hymøller er optaget af nærværet til vores omgivelser og udstillingen fremstår i en rå, sanselig og skulpturel form.

Hymøller trækker paralleller til Le corbusier og hans indflydelse på byplanlægning, hans sociologiske visioner og samt berøringflader i arkitekturen. På udstillingen vises videoværket Pilotis, som består af optagelser fra ture i Vollsmose og Gellerupparken fra 2017. Videoen har en collage-agtig karakter, der eksperimenteres med boligblokkenes rodfæstede geometri, former, farver, lag og mønsterdannelse.

På dagsture har Hymøller lavet frottage-tryk der gengiver de forskellige overflade strukturer fra boligblokkenes facader. Disse tryk præger udstillingsrummet sammen med beton afstøbninger af øjenskygger. Sammen skabes en interaktion imellem facadens reelle struktur og menneskets forskønnende behov.

I 1940’erne og helt frem til 1970’erne blev der skabt arkitektoniske værker, der står tilbage som ikoner for en tid, hvor konturerne af velfærdssamfundet for alvor tog form. Arkitekterne flettede utopien om velfærdsstaten ind i den danske designtradition og skabte billedet på en praktiserende humanisme. Arkitekturen præsenterede sig – og forstod sig selv – som det fysiske udtryk for fællesskabets værdier.

“Arkitektur skaber velfærd”, Information 23. juli 2013