Julie Clifforth: Sammensuriet

Sammensuriet

Julie Clifforth

26.04-05.05.2019

 

 

Forløbet af en handling og erkendelsen af, at den ene handling fører til den næste i en uendelig rytme, er fundamentet i Julie Clifforth’s tankevirksomhed. Forståelsen af processen som den mest grundlæggende og uundværlige, er derfor med til at forme både hendes arbejdsgang og værkerne. Ved at anvende et bredt spektrum af teknikker og industrielle materialer, indgår Julie i en dialog, der strækker sig imellem objekter og arkitektur. Gennem en flydende og intuitiv proces, søger hun en materialefølsomhed, hvor skulpturen bidrager til en samtale mellem det følelsesmæssige og fysiske rum. Sensorisk hukommelse, impulser og abstrakte refleksioner, er ofte hvad der kickstarter et værk. De udstillede skulpturer har en skrøbelig karakter og er et mix mellem konstruktion og objet trouvé.

Såvel i installering som i udtryk, trækker Julies skulpturer på klare referencer og inspiration fra Græske ruiner og ruiner som begreb. Ved græsk arkitektur hersker et særligt fokus på rum, skala og krop, som er nogle af de lighedspunkter der også kan opleves i mødet med hendes skulpturer. Til Eks-rummet intime skala vil Julie skabe en totaloplevelse af indtryk i sammenspil med rummet, skulpturer og lys.

Titlen på udstillingen refererer til betydningen af ordet; sammenblanding af elementer der ikke passer sammen. Det er netop det udfordrende fundament for denne udstilling; at finde balancen i modstridende materialer. 

Dette er Julie’s første soloudstilling i Danmark. Hun har taget afgang fra KHiB- Kunst og Designhøgskolen Avd. Ved Kunstakademiet, Bergen, Norge i 2014.

Mere info: www.julieclifforth.dk

 

Concoction

The course of things, and the realization that one thing leads to the next in an infinite rhythm,

lies at the heart of my thinking and practice. The understanding of process as the most fundamental and indispensable is shaping my workflow.

In my practice, I focus on sculpture. By employing a broad spectrum of techniques and industrial materials I engage in a dialogue that stretches between objects and architecture.

Through a fluent and intuitive process, I seek a material tactility that encourages a conversation between emotional and physical space. Sensory memory, unprocessed impulses, and abstract reflections are often what sets the work process going. The exhibited sculptures have a fragile nature and are a mix between construction and objet trouvé.

In both installation and appearance, Julie’s sculptures draw clear references to the classical antiquity—or our modern experience of it; the ruins. In Greek architecture, there is a special focus on space, scale and body, which are some of the similarities that can also be experienced in the encounter with her sculptures. For Eks-rummet intimate scale, Julie will create a total experience of impressions in interplay with space, sculptures and light.

The title refers to the meaning of the word; confusion of elements that do not fit together. It is precisely the challenging foundation of this exhibition; to find the balance of conflicting materials.

This is Julie’s first solo exhibition in Denmark. She holds a Bachelor from KHiB- National Academy of the Art and Design, Bergen, Norway in 2014.

More info: www.julieclifforth.dk