Christina René: A Part of a Garden

A Part of a Garden

Christina René

26.10-04.11.2018

 

 

Christina René skriver om udstillingen:
A part of the garden er en udstilling, hvor jeg ikke arbejder med individuelle titler på hvert enkelt værk, men med en overordnet process titel. Alle objekter er skabt i serien A part of the garden og de eksisterer og installeres ikke nødvendigvis samtidigt. Deres sameksistens er afhængig af de arkitektoniske omgivelser, rum og kuratoriske sammenhæng.
A part of the garden tager udgangspunkt i en undersøgelse af objekter, som eksistenser i en påtvunget sammenhæng. Det, at alting er en del af noget andet og at intet eksisterer ensomt
fysisk; at være ensom er en psykisk tilstand.
Objekterne i installationen er en del af et rum, en historie, de har en sammenhæng og en baggrund. De er lavet af et materiale, har en form og en farve. Alle disse fysiske aspekter af dem selv, har de ikke haft kontrol over. De er formet ind i en allerede eksisterende virkelighed.

Jordens form er fast,
og jeg er her på jorden.
Hvilken fysisk situation stiller det mig i.

Haven er som udgangspunkt et kurateret og struktureret fællesskab af mange organismer. De eksisterer eller går til grunde på baggrund af deres sameksistens i haven og deres
geografiske omstændigheder. De genkendes på deres fysiske tilstedeværelse.

Jeg har arbejdet ud fra arbejdsmetoden Tvangssystemet, der er et system, som udgår fra, at alt der eksisterer det eksisterer, men at identiteters eksistensgrundlag er påvirket af deres kategorisering og sammenhæng; historisk, fysisk, kulturelt, geografisk, natur, arkitektonisk. Kategoriseringens påvirkning er hverken god eller dårlig, men en tvang og en tilstand man
som identitet og form ikke har haft kontrol over.

‘For me it’s interesting that we live on earth with so many elements and how grass can be more natural than polyester stuffing. And by being natural, then belonging more to the planet earth, when the fact is, we all live here together.’

De formelle procedure , er en process metode skabt af forfatteren Inger Christensen, som jeg inspireres af i mit arbejde. Den forsøger at løsrive objekterne fra det skabende subjekt og give objekterne en egen uafhængig eksistens, før de blev den nuværende udstillingsform.

“Formerne eksisterer i forvejen i verden. Et træ eksisterer i sin træ skikkelse, og derfor kan også mit liv, eller min families liv kunne antage denne skikkelse, men på den måde ikke som en sammenligning, snarere, som en form, der er den samme. Og som kunne være en digtform. Og her skal former ikke betragtes som statiske, men som fortløbende processer, der indimellem tydeliggøres.”

Aller materialer og typer af tekstiler indgår i forskellige objekter og collager i installationen. De tekstile materialer er købt i en hvis mængde og sat sammen på tværs af former og i sammenhæng med andre farver samt materialer. Når mængden af materiale er slut, ophører referencen og en ny reference begynder igennem et nyt materiale, farve eller form. Det samme gælder for de keramiske glaserede objekter. Objekterne refererer til hinandens eksistens i forskellige formater, former og
funktioner.

Vi er alle født ind i en samtid, en fysisk tilstand vi ikke har haft
kontrol over. Vi er tvangs født ind i en kulturel, kropslig, visuelle
kultur og historie. Det er ikke sikkert at din indre tilstand føler sig i fællesskab med det ydre objektiviserede fællesskab, skabt af tilfældige positioner i sociale strukturer. Alle disse elementer har ikke nødvendigvis en direkte indflydelse på objekternes velvære eller velbefindende, hvis alle betingelser opfyldes, så disse elementer og livsbetingelser ikke bliver en begrænsning.

MATERIALER : Keramik, glasur, tekstiler, papir, tørrede blomster, lim, akrylmaling, oljestick, fedtfarve, metal, ris, polyester stuffing, snor, læder, træ, tråd, akryl pigment.