Sisse Hoffmann: TRUST Amager

TRUST Amager

Sisse Hoffmann

18.09.2015-27.09.2015

Foto: chsch.


Til eks-rummets første udstilling i efteråret har Sisse Hoffmann arbejdet med et spontant projekt over en aktuel kunstbegivenhed. TRUST Amager er en udstilling, som fra et sted på Amager, anskuer udstillingssamarbejdet TRUST, som vises i Københavns fem store kunsthaller for tiden.

TRUST Amager vender det internationale til noget lokalt, flytter kunsten fra den store kunsthal til det lille kunstnerdrevne udstillingsrum, og i værkerne indgår en leg med det finkulturelle og folkelige. Sisse Hoffmann bruger det borgerlige sysselprægede korsting til at skabe nye betragtninger om og spørgsmål til den etablerede kunstscene. Sisse Hoffmann er uddannet kunsthistoriker og har udstillet ved bl.a. Forårsudstillingen på Charlottenborg og Kunstnernes Efterårsudstilling.

ww.sissehoffmann.dk