Open call

Næste ansøgningsfrist:

1. oktober 2018

Udstillingsperioden gælder:

januar 2019 – december 2019.

Eks-rummet opfordrer kunstnere og kunstnergrupper til at udstille egne værker. Desuden vil Eks-rummet gerne opmuntre kuratorer, samt kunstnere, til at sammensætte udstillinger og afholde events i form af talks, forelæsninger, filmscreenings osv.
Eks-rummet ønsker at sammensætte et udstillingsprogram af høj kunstnerisk kvalitet og diversitet.

Praktisk:

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet og gerne en motiveret begrundelse for hvordan projektet forholder sig til rummet.

Ansøgningen sendes som en samlet pdf og skal indeholde en projektbeskrivelse på maks 500 ord, samt fotodokumentation af værket/relevante værker på maks 5 sider, cv og kontaktoplysninger på samtlige ansøgere, herunder gerne henvisning til hjemmeside/instagram. Ansøgningen kan sendes på dansk eller engelsk.

Udstillingsperioden løber over 3 uger og inkluderer installation og nedtagning.
Det forventes at du selv står til ansvar for, at holde åbent i Eks-rummet under din udstillingsperiode. Eks-rummets åbningstider er torsdag-søndag 14.00-17.00.
Hvis du/I ønsker at holde åbent i hele ugen, er I selvfølgelig meget velkommen til det.
Hvis du/I har et ønske om en bestemt udstillingsperiode, noter det venligst i mailen, og vi vil forsøge at imødekomme dit ønske.

I forbindelse med udstillingen forventes det, at du/I indbetaler et depositum på 500 kr., som tilbagebetales når rummet tilbageleveres i samme stand, som ved ankomst.
Desuden indbetales et beløb på 100 kr. som går direkte til Eks-rummets vedligeholdelse i forbindelse med udstillingerne.

Eks-rummet kan ikke stå til ansvar for forsikring af værkerne. Dette opfordrer vi kunstneren til selv at tage ansvar for, hvis dette ønskes.

Eks-rummet tager ansvar for at kontakte pressen, samt promovering på Facebook og Eks-rummets hjemmeside.

Send din ansøgning til eksrummet@gmail.com og mærk mailen “Open call”.
Svar sendes på mail i slutningen af oktober 2017.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

 

ENGLISH

Next application deadline:

1st of October 2018.

The application is meant for the exhibition period:

january 2019 – december 2019.

Eks-rummet invites artists and artist groups to exhibit own works. Eks-rummet also encourage curators, and also artist, to arrange a series of exhibitions and/or other events, like talk, lectures, filmscreenings etc.

Eks-rummet wishes to put together a program of high artistic quality and diversity.

Practical

The application must contain a description of your project and if you wish a motivated statement as to how the project relates to the exhibition room.

The application must be sent as pdf file and contain a description of a maximum of 500 words, including photo dokumentation of the work or relevant works of a maximum of 5 pages, your CV and contact information of all applicants; if relevant also webpage/instagram. The application can be sent in danish or english.

The exhibition is defined as a 3 week period – this includes hanging and dismantling of the work.

We expect that you will be present to keep Eks-rummet open during your exhibition period. The opening hour of Eks-rummet is thursday-sunday 14.00-17.00.

If you wish to keep Eks-rummet open for the whole week, you are of course welcome to do so.

Please make a note in your application ff you have a wish for a specific exhibition period, and we will try to accommodate it.

In case of an exhibition slot it is expected that you will pay a 500 kr. deposit, that will be returned after the exhibition period if the room is left as it was received. Also you will have to pay 100 kr. that goes to maintenance of the room in relation to the exhibitions.

Eks-rummet can not be held responsible for insurance of the work, why we recommend that you take care of this yourself if you feel the need to.

Eks-rummet will take care of contacting the press, including promoting the exhibition on Facebook and on Eks-rummets webpage.

Send you application to eksrummet@gmail.com and write in the subject field “Open Call”.

You will receive an answer by mail in the end of october 2017.

We look forward to receiving your mail!