Luise Sejersen: Threshold Spaces

Threshold Spaces

Luise Sejersen

d. 12.01-20.01.2019

Titlen henviser til liminale rum, hvor overgang til en anden tilstand eller transformation er muligt. Udstillingen består af performancevideo og maleri, hvor det tekniske udgangspunkt er ikonmaleriet. Foruden at være ægtempera på træplade kan ikonmaleriets proces være en form for bøn og meditation, hvor man opnår en dybere forståelse af motivet. Ikoner har fungeret som repræsentationer af og døre til en anden dimension.

Luise Sejersen betragter samtidig ikoner som collager, der kan dekonstrueres. I malerierne fokuserer hun på de rumlige virkemidler og enkelte symboler, som eksempelvis ildglorien fra persiske illustrationer, der her befinder sig et sted mellem helligt lys og forandringsskabende ild. Billederne har karakter af mentale rum som står åbne for beskueren. De låner fra flere kunst- og religionshistoriske perioder og disse møder skaber mulighed for at reflektere over kollektive spirituelle og mytologiske symboler. I performancevideo undersøges symboler og udtryk med kroppen.

Luise Sejersen er uddannet billedkunstner fra Valand Academy of Fine Arts og tog afgang fra Det Fynske Kunstakademi i 2014. Hun har tidligere undersøgt vilkår for spiritualitet i den nordiske samtid og ofte indgår tilegnelse af andre spirituelle/ kulturelle praksisser som for eksempel zar og sufidans og græsk ikonteknik. Ideen til udstillingen er opstået under et ophold på Det Danske Institut i Athen i september og oktober 2018, hvor hun studerede førmoderne religiøse billeder fra antikken, den byzantinske periode og osmannisk tid.

Udstillingen er støttet af Knud Højgaards Fond og Københavns Kommunes Billedkunstudvalg.

Mere info:
http://luisesejersen.dk/

English:

Threshold spaces
an exhibition by Luise Sejersen

Opening: Saturday 12th January 2-5 pm
Exhibition period: 13th – 20th January 2019
Opening hours: Wednesday – Friday 3-6 pm, Saturday – Sunday 2-5 pm

The title refers to liminal spaces where transition from one state to another or transformation is possible. The exhibition consists of tempera paintings and performance video, with icon painting as the technical starting point. Besides being eggtempera on a wooden panel, the process of painting icons can be a form of prayer and meditation, where you reach a deeper understanding of the motif. Icons have traditionally served as representations of another dimension.

Luise Sejersen considers icons as collages that can be deconstructed. In her paintings she focuses on spatial elements and certain symbols such as the halo of fire in Persian illustrations, which are similar to both sacred light and transformational fire. The paintings represent mental spaces that are open to the viewer. They refer to different historical periods of art and religion and these encounters give space for reflections on collective spiritual and mythological symbols. Symbols are also explored with the body in performance video.

Luise Sejersen holds a MFA from The Funen Art Academy with basic training from Valand Academy of Fine Arts. She has explored the conditions of spirituality in contemporary Northern Europe and often are appropriations of other cultural/religious practices a part of the process such as zar and sufidance and Greek icon technique. The idea for the exhibition was developed during a stay at The Danish Institute in Athens in September – October 2018 where she studied pre-modern religious images from antiquity, the Byzantine period and Ottoman times.

The exhibition is kindly supported by Knud Højgaards Fond and The Municipality of Copenhagen.