Louise bech Pedersen: Fugle Skjul

FUGLE · SKJUL

Louise Bech Pedersen

05.06.2015-27.06.2015

FUGLE·SKJUL

Dét der skete i rørskoven og andre pseudonaturvidenskabelige betragtninger

Louise Bech Pedersen har skabt en stedsspecifik installation til Eks-rummet.

Oplevelsen af tid og sted er en evigt foranderlig og kontinuerlig forhandling af perception, en virkelighed, som aldrig ligger helt fast, men som stykkes sammen på baggrund af en række variabler specifikke for det givne miljø. Øjeblikket er en tidsmæssig forskydning, som konstant undviger os, men som samtidig favner jagten på menneskeligt nærvær og tilstedeværelsen i nuet.

Udstillingen trækker på referencer til naturromantikken og lo-fi æstetikken. Den tager udgangspunkt i øjeblikket og skitsen og undersøger, hvordan vi som mennesker navigerer rundt i en verden bestemt af naturen som et grundlæggende og uberegneligt fysisk vilkår. Nutid og fortid fletter sig sammen i en række sansninger, der af natur er umulige at fastholde som andet end netop flygtige indtryk. Skitsen får her rollen som det færdige værk, den umiddelbare gengivelse, som er tro mod øjebliksoplevelsen i naturen, i et måske umuligt forsøg på at rekonstruere nuet.

Titlen refererer til de indtryk vores voyager, observatøren, oplever i naturen – ikke den vilde uopdagede natur men den vi finder i reservatet, afgrænset, kortlagt og struktureret. LBP inviterer os til at gå en tur i observatørens fodspor. Vores voyager er på fugletur – rørskoven er den valgte biotop, det er her han gør sig sine iagttagelser, det er den virkelighed, der bliver registreret, noteret og skitseret.

I trappeopgangen, der fører op til Eks-rummets lokale, hænger et maleri, repos og døren til udstillingsrummet er nødtørftigt camoufleret med en papkulisse, der simulerer fugleskjulet. Ligesom vores observatør træder vi ind i fugleskjulet midt i rørskoven. I det halvmørke rum møder vi bl.a. en rørdrum, og under loftet svæver en tårnfalk. På den ene væg ses tegninger, notater og andre skriblerier. På modsatte væg vises en række korte film bestående af lyd- og billedcollager.

Louise Bech Pedersens billedkunst favner en stor variation af medier og stilarter, centralt er maleriet og tegningen. Hendes motivverden kombinerer ofte realistiske naturskildringer med eventyret og fablen samt tegneserieuniversets formsprog. Hun arbejder med naturen som tema og menneskets bevidsthed om væren.

Louise Bech Pedersen er uddannet fra Royal College of Art, MA(RCA) 2003 og Danmarks