Lotte Agger: Kratland

Kratland

Lotte Agger

03.06.2016-09.06.2016

Som en del af Copenhagen Photofestival udstiller EKS-RUMMET Lotte Aggers værk ’Kratland’.

’Kratland’ handler om forgængelighed og fanger overgangstilstandene i urbane motiver, som er velkendte men også foruroligende. Der er og steder, vækster og bygninger. Natur og kultur smelter sammen til ét. Tiden er tungt fremadskridende og betydningen er i opbrud.

Med værket ’Kratland’ foranstalter Lotte Agger en undersøgelse af en konkret lokalitet og foretager samtidig en metaforisk undersøgelse af mentale opbrud og overgange. Oplevelsen af uigennemtrængelighed er særdeles nærværende, men inde i krattet’s horisontløse sammensurium er der fuldt af skrøbelige detaljer med deres egne referencer og overgange.

For Lotte Agger er kameraet en ’sampler’ og det enkelte fotografi er et lille stykke af verden, ikke er en fremstilling af verden.

Papiret som materiale med dets taktilitet og historie er et vigtigt element i værket. Printeren er et aktivt redskab. Der er printet på tyndt skrøbeligt gammelt gulnet papir, og det bringer med sig endnu et lag af referencer til opbrud og henfald.