Laila Svensgaard: Atlas

Atlas

Laila Svensgaard

28.02.2017-05.03.2017

Ordet Atlas, i geografisk forstand, stammer fra 1595 da Gerardus Mercator udgav: ”Atlas Sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura” (Atlas eller kosmografiske meditationer over universets skabelse, og som det er skabt). Med denne titel definerer Mercator ordet, som en beskrivelse af hele universets form og ikke blot som en betegnelse for en samling af kort.

Atlas er en udstilling om rum og kortlægning, og om at rejse gennem tid og sted. Med tegninger i blyant undersøger jeg en fortælling om en aftentur i Londons gader. Med min stemme som materiale kortlægger jeg en eftermiddagstur fra mit hjem i Ørestad til Frederiksberg. Min stemme lægger sig som et rumligt spor ovenpå de lyde, jeg hører på min vandring. Min stemmes lyd sammenstilles med lyden af tale, vinden, bilernes susen, legende børn, fuglekvidder og fødders traven. Jeg vandrer gennem byen og undersøger dens lyd-rum, gennem det lyd-rum min stemme er. Min stemmes lyd og byens lyd overlapper. Den fortælling jeg læser højt, mens jeg går, blander sig med min egen fortælling. Ligesom jeg kortlægger byen, kortlægger byen mig.