Jona Borrut: Le Blanc-Seing

Le Blanc-Seing

Jona Borrut

5.10-14.10.2018

Udstillingen knytter an til Borruts grundlæggende interesse for de underlæggende og svært afkodelige strukturer som danner fundamentet for menneskelige adfærds- og tankemønstre. Borrut arbejder med at iagttage og registrere disse betingelser, for derefter at behandle og eksperimentere med at fremstille afmærkninger der skal fungere som en alternativ facilitator af information. Omdrejningspunktet for udstillingen er et omfattende visuelt dossier, et tidsligt index over personlige tanke- og adfærdsmønstre. Daglige fænomener, betingelser og foretagelser: en voluminøs datamængde, der i sit udgangspunkt hovedsageligt består af daglige optegnelser. Noter der optræder i diktatform, som nøgleord, uden parallelle forklaringer og argumenter. Note-materialet, der er blevet opsamlet henover en udefineret tidsramme er efterfølgende, ved hjælp af selvudviklede registrerings- og analysestrategier, blevet gransket, tolket og endeligt bearbejdet. Metoderne er baseret på en letgenkendelig visuel udlægning af data og efterligner bevidst en rationel, etableret og videnskabelig repræsentationsform. Intentionen er at udnytte- eller snylte på- en autoritær referenceramme som middel til at knytte en automatisk accept til emner eller arbejdsmetoder der er intuitivt funderet. Værkerne der udgør udstillingen, består af en serie væg-monterede, udskårede, hvide, stakkede, index papirer, der er udformede som diagrammer i inverteret- og traditionel relief. Det oprindelige udgangspunkt (optegnelserne) og alle mellemregninger er fjernet, så kun den endelige fysiske form, diagrammet, er tilbage. Den store mængde data er reduceret og komprimeret i en sådan grad at den skaber et nyt system, en kode af abstrakte tegn og bliver på sin vis til en proces, der i sig selv kan afføde spor til endnu et sæt adfærdsmønstre og yderligere tolkningssystemer. På trods af diagrammernes overvejende abstrakte fremtoning, er intentionen at de skal afgive lige nøjagtigt information nok til, at man impliceres til at genkalde sig den fraværende og uartikulerede data der danner baggrund for serien.

Jona Borrut er født i 1979 i København, hvor hun, efter længerevarende ophold i Spanien og USA, bor og arbejder. Hun tog afgang fra Det Fynske Kunstakademi i 2015. Borrut har blandt andet udstillet på GL Strand, MAD- Museum of Art and Design i New York, Brandts 13 i Odense, Nikolaj Kunsthal i København og Kunsthal Aarhus i Aarhus.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond.