Claus Rohland: Endeløse løse ender

Endeløse løse ender

Claus Rohland

08.05.2015-30.05.2015

I 1899 udkom ”Mørkets Hjerte” skrevet af Joseph Conrad. Bogen er efterfølgende blevet tolket, tilpasset radio, teater, film, gentolket og refereret for dens eviggyldige almengyldighed.

Fortællingen om enhver fortalt af enhver med disses variationer – fortællingen om en rejse op ad floden til dens udspring i mørkets hjerte –

Dér i en tilgroet forladt fabrikshal midt i junglen, sidder en gammel mand og skriver på sin skrivemaskine. Han fører registrering over en produktion som for længst er standset, men måske en dag vender livet tilbage, og så skal alt stå klart. Hver eneste dag punktligt går han til sit arbejde, fabrikken er efterhånden hans sjæl transformeret og kun han kan registrere hver enkelt af sine bevægelser i det ellers tomme rum, der kun fyldes af lyden af skrivemaskinens klapren, dybt inde i sjælens mørke udspring.

Billedkunstnere jager som oftest sig selv i en rastløs endeløs søgen, som kaster billeder fra sig i hver ny tilkendegivelse af brudstykker af identitet –

I jagten, søgen, rejsen er der ikke længere nogen teori, nogen filosofi, nogen overvejelse af sammenhæng, nogen ledetråd, kun kopien af tankens umiddelbare aktivitet, reaktion, følelse og længsel, registreret som billeder og ord, citater, stikord tilfældigt nedfældet i notesbøger, og mellem siderne gemmer sig fotos i varierende kvalitet som det eneste bevis på værkers momentære eksistens, inden de kastes ved vejsiden.

Disse billeder og skriverier forsvinder dog aldrig, de opbevares på bevidsthedens fjernlager, hvor jeg henter dem, kopierer tanken i sort/hvid og udstiller dem i en form som er tilsvarende det nu jeg ser dem i på ny.

Udstillingen i EKS-RUMMET består af tre store værker, hvoraf det ene er en tekst, samt mindre citatbårne samt refererende billeder. Udstillingen udgør den første i en række med en overordnet og en underordnet titel, som i dette tilfælde er ”Home”.