• EKS-RUMMET is an artist run project- and exhibition space located at Prags Boulevard in Copenhagen in the studio union of Prag61. EKS-RUMMET was a former studio but since 2015 it has been turned into an exhibition space, with its own entrance. Eks-rummet is run by the artist of Prag61, and since its beginning EKS-RUMMET has shown new as well as more established names from the art scene. In May 2017 EKS-RUMMET decided to invite and arrange open calls with deadlines every half year. The exhibition schedule is set for the period September 2017 until february 2018, with artists from e.g. Denmark, Sweden and Poland.
  • Noter om Lys. Opening on the 7th of june 17.00-20.00

 

Eks-rummet invites you to the opening of

Noter om lys

by Michala Norup

Opening 07/06, kl. 16-20

Open 8/06–17/06 2018 (torsdag til søndag) kl. 14.00-17.00

 

 

Noter om lys er en serie analoge fotografiske værker skabt med afsæt i en dyb interesse for lys. Til udstillingen har både det konkrete sansbare lys, og lysets betydning i en erkendelsesmæssig sammenhæng, været afsættet for en række undersøgelser af udvalgte rum. Disse undersøgelser er foretaget som en form for notetagning med kameraet. Rummene har været udvalgt ud fra ordet oplysning’s erkendelsesmæssige betydning; åndeligt, videnskabeligt eller æstetisk oplysende. Det har været rum for forskning, for bøn og for kunst. I disse rum er det sansbare lys undersøgt og opsamlet på film. Værkerne er opstået i et grænseområde mellem det idé-baserede, det rent intuitive og det observerende, som en form for fænomenologisk sansning af det umiddelbart foreliggende. Der har været vigtige elementer, som fx de muligheder og begrænsninger der ligger i det analoge fotografiske medie og i de rum der har indgået i arbejdsprocessen, som jeg har ladet kunne opstå undervejs. Som en form for omvendt konceptuel fremgangsmåde fremtræder værkernes betydning således ikke nødvendigvis i starten af processen, men samler sig i højere grad løbende eller afsluttende, og fremstår derfor snarere som åbenbaringer end forklaringer.

Facebook event for the exhibition:

https://www.facebook.com/events/213422146126572/